Vi gör allt inom plåt och smide

Danas Plåt och Smide startades 1966 och har över 55 års erfarenhet. Vi hjälper dig med både stora och små projekt, som både privatperson och företag.

svetscertifiering

Miljövänligt Plåtslageri och Smidesverkstad

Vi ska värna om miljön och arbetar med miljöaspekter i våra arbetsprocesser för att ha så lite påverkan som möjligt på miljön. Vi erbjuder sakkunskap, säkerhet och pålitlighet och erbjuder varor och tjänster där vi tar största möjliga miljöhänsyn på kort- och lång sikt. Vi informerar, involverar och fortlöpande utbildar anställda och underentreprenörer i vårt miljöarbete. I och med vårt ständigt uppdaterade lagregister håller vi oss uppdaterade på de författningar som gäller.

Danas Plåt & Smide AB

Vi är ett plåtslageri & smidesverkstad som har kontor och verkstad beläget på Vasa Gård i Södertälje. Vi tar till oss uppdrag i Mälarområdet, Södermanland och Uppland.